หลุดนักเรียน ม.ปลายแ นวบ้านๆ จากกลุ่มลับ ห้ามพลาด !!!